Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Приднестровье, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия
Вы находитесь: Главная » Новости » Новости КПУ. ЗАХИСТИМО ПОРУШЕНІ ВЛАДОЮ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА КОМУНІСТИЧОЇ ПАРТІЇ ТА ЇЇ ПРИХИЛЬНИКІВ

Новости КПУ. ЗАХИСТИМО ПОРУШЕНІ ВЛАДОЮ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА КОМУНІСТИЧОЇ ПАРТІЇ ТА ЇЇ ПРИХИЛЬНИКІВ 

З В Е Р Н Е Н Н Я

позачергового 54-го з’їзду Комуністичної партії України

(другий етап)

до комуністів, демократичної громадськості країни

Шановні товариші, співвітчизники!

Звертаємось до вас у зв’язку з відмовою Центральної виборчої комісії зареєструвати кандидатом на пост Президента України  першого секретаря ЦК КПУ Симоненка Петра Миколайовича, висунутого з’їздом Комуністичної партії України. 

Відмова кандидатові від Компартії взяти участь у виборах є прямим порушенням статті 36 Конституції України,згідно з якою політичні партії в Україні «сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах», а також статті 37, яка вичерпно визначає підстави, за наявності яких діяльність партії може бути заборонена і, отже, вона позбавляється права брати участь у виборах. Водночас порушено конституційні права громадян України — прихильників комуністичної ідеї, які позбавляються можливості скористатися декларованим в Основному Законі держави принципом ідеологічного плюралізму і вільно зробити під час виборів свій політичний вибір. 

Рішення Центрвиборчкому ігнорує ту обставину, що триваючим більше чотирьох років розслідуванням і судовим розглядом кримінальної справи, порушеної після вчиненого в лютому 2014 року  державного перевороту на вимогу тимчасово виконуючого обов’язки Президента України  О. Турчинова, не встановлено будь-яких  фактів, які давали б підстави для звинувачення Компартії, її керівництва чи керівників місцевих і регіональних структур у державній зраді, сепаратизмі, терористичній діяльності або інших антидержавних діях. 

Справа провалилася. Однак Окружний адміністративний суд міста Києва під тиском влади, пославшись на  положення закону про так звану декомунізацію, ухвалив рішення припинити діяльність партії тільки тому, що вона  не відмовилась від назви «комуністична» і своєї символіки. При цьому рішення про заборону Компартії не приймалося, хоча без цього її діяльність не може бути припинена. 

За висновком правових управлінь Апарату Верховної Ради України, провідних науковців у галузі права закон про декомунізацію порушує майже півтора десятка статей Конституції України, а за попереднім висновком Венеціанської комісії він є несумісним з демократичною практикою європейських держав, порушує основоположні права і свободи громадян. Запевнення українських властей,  що ці зауваження будуть  враховані, а в ухвалені закони — внесені відповідні зміни, залишилися пустою обіцянкою. Протягом двох років Апеляційний адміністративний суд не наважується винести рішення по апеляції Компартії на ухвалу Окружного суду. Штучно загальмовано й розгляд Конституційним судом України звернення групи народних депутатів України стосовно конституційності закону про декомунізацію.

Отже, рішення про припинення діяльності Комуністичної партії України, не кажучи вже про її заборону, яке набуло б законної сили, на сьогодні немає. До того ж, Компартія не виключена із загальнодержавного реєстру діючих політичних партій. Між тим високі посадові  особи, включаючи президента Порошенка, поширюють неправдиві твердження, що «Комуністичної партії в Україні вже немає», тому кандидатура від неї на посаду Президента України не може бути висунута і  зареєстрована. Водночас у засобах масової інформації поширюються злісні вигадки і відверті наклепи на Компартію, її лідера, інших активних діячів. 

Все це не можна розглядати інакше, як брутальне намагання довести до кінця розправу над політичною партією — єдиною опозицією нинішньому антинародному режиму, яка не вчинила будь-яких протиправних дій, всю свою діяльність здійснює в межах Конституції, законів України, послідовно виступає на захист конституційних прав і свобод громадян, інтересів нашої Вітчизни, її  реальної суверенності. Такі дії є продуманою тактикою правлячого режиму. Після видання горезвісного закону про декомунізацію партія під надуманими приводами, які не мають нічого спільного із законністю і правом, не допускалась до участі у виборах, що  проводилися в ці роки. 

Категорично  засуджуючи незаконні, антиконституційні  дії влади, з’їзд закликає членів КПУ, всіх громадян, які поділяють ідеї соціальної справедливості, свободи і справжнього народовладдя, рішуче виступити проти свавілля і беззаконня, на захист конституційних прав громадян і політичних партій. 

У цій обстановці партія використовуватиме всі легальні можливості, як всередині країни, так і за її межами, включаючи звернення до Європейського суду з прав людини, для відновлення порушених прав. Це набуває важливого значення і з огляду на те, що восени нинішнього року відбудуться вибори до Верховної Ради України. 

Нинішня виборча кампанія відзначається надзвичайно гострою політичною боротьбою, брудом і обманом, цинічними порушеннями Конституції і виборчого закону, підкупом виборців, безпрецедентним використанням адміністративного ресурсу. Участь у ній декількох десятків кандидатів  дезорієнтує громадян, має на меті забезпечити  збереження влади в руках представника компрадорських кримінально-олігархічних кланів, продовження політичного курсу, що його  диктують заокеанські хазяї. Курсу, який  призвів до фактичної втрати Україною  державного суверенітету і значної частини  території, п’ятирічної  збройної боротьби режиму проти власного народу на сході України, кінця якій не видно, перетворення України, яка у складі Радянського Союзу, за оцінкою експертів ООН, була високорозвинутою  промисловою державою, в найвідсталішу, найбіднішу, найкорумпованішу, деіндустріалізовану, вимираючу країну Європи, деградований сировинний  її придаток, позбавлення громадян соціальних завоювань часів Радянської влади, конституційного права вільно користуватися рідною мовою. В країні розтоптана Конституція, не забезпечуються елементарні права і свободи людини, захист її особистої безпеки, життя, здоров’я, майна. Обстановка в країні характеризується поглибленням розколу суспільства, намаганням правлячого режиму вплинути на свідомість громадян, знищити історичну пам’ять і канонічну віру нашого народу, нав’язати — на порушення Конституції — радикальний націоналізм як обов’язкову ідеологію. 

Саме ці ідеї визначають зміст передвиборних програм значної частини кандидатів у президенти. Водночас вони містять багато привабливих  положень соціального плану. Більшість таких претендентів на найвищий державний пост вже були при владі, мали можливості реалізувати їх, однак нічого для цього не зробили і зараз робити не налаштовані. Проте їхня соціальна демагогія з довір’ям сприймається багатьма виборцями.  

Ми враховуємо й те, що в програмах деяких кандидатів є положення, які збігаються з принциповою позицією нашої партії. Це стосується насамперед припинення війни на сході України, врегулювання відносин із східним сусідом, дотримання нейтрального статусу України, повернення до різновекторного характеру її зовнішньополітичного курсу, проведення федералізацїї при міцних гарантіях єдності держави, недоторканності її кордонів, реіндустріалізації, відновлення гідних  позицій у світі провідних галузей української економіки і науки, подолання бідності, реального забезпечення декларованих в Конституції України прав і свобод громадян. 

Ці ідеї відповідають інтересам і настроям переважної більшості нашого народу. Водночас насторожує те, що політичні сили, які мають практично тотожні чи близькі між собою позиції, розпорошені, виявилися нездатними виступити з єдиною кандидатурою, що давало б реальний шанс відсторонити від влади профашистський режим, покласти край бездарному правлінню клану Порошенка. 

Для нашої партії немає нічого вищого, ніж законні права і життєві інтереси трудового народу. В ім’я великої мети на сьогоднішньому, чи не найтяжчому етапі в історії України — врятування її народу, звільнення його з-під диктату неонацистського режиму, подолання глибокої кризи вітчизняної економіки ми готові об’єднати наші зусилля з іншими  прогресивними силами.

4 лютого 2019 року

м. Київ


ЗАЩИТИМ НАРУШЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

И ЕЁ СТОРОННИКОВ

ОБРАЩЕНИЕ

внеочередного 54-го съезда Коммунистической партии Украины

(второй этап)

к коммунистам, демократической общественности страны

Уважаемые товарищи, соотечественники!

Обращаемся к вам в связи с отказом Центральной избирательной комиссии зарегистрировать кандидатом на пост Президента Украины первого секретаря ЦК КПУ Симоненко Петра Николаевича, выдвинутого съездом Коммунистической партии Украины.

Отказ кандидату от Компартии принять участие в выборах является прямым нарушением статьи 36 Конституции Украины, согласно которой политические партии в Украине «способствуют формированию и выражению политической воли граждан, принимают участие в выборах», а также статьи 37, которая исчерпывающе определяет основания, при наличии которых деятельность партии может быть запрещена и, следовательно, она лишается права участвовать в выборах. В то же время нарушены конституционные права граждан Украины — сторонников коммунистической идеи, которые лишаются возможности воспользоваться декларируемым в Основном Законе государства принципом идеологического плюрализма и свободно сделать во время выборов свой политический выбор.

Решение Центризбиркома игнорирует то обстоятельство, что продолжающимся более четырех лет расследованием и судебным рассмотрением уголовного дела, возбужденного после совершенного в феврале 2014 года государственного переворота по требованию временно исполнявшего обязанности Президента Украины А. Турчинова, не установлено каких-либо фактов, которые давали бы основания для обвинения Компартии, ее руководства или руководителей местных и региональных структур в государственной измене, сепаратизме, террористической деятельности или других антигосударственных действиях.

Дело провалилась. Однако Окружной административный суд города Киева под давлением властей, сославшись на положения закона о так называемой декоммунизации, принял решение прекратить деятельность партии только потому, что она не отказалась от названия «коммунистическая» и своей символики. При этом решение о запрете Компартии не принималось, хотя без этого ее деятельность не может быть прекращена.

По заключению правовых управлений Аппарата Верховной Рады Украины, ведущих ученых в области права закон о декоммунизации нарушает почти полтора десятка статей Конституции Украины, а по предварительному заключению Венецианской комиссии он несовместим с демократической практикой европейских государств, нарушает основополагающие права и свободы граждан. Заверения украинских властей, что эти замечания будут учтены, а в принятые законы — внесены соответствующие изменения, остались пустым обещанием. В течение двух лет Апелляционный административный суд не решается вынести решение по апелляции Компартии на решение Окружного суда. Искусственно заторможено и рассмотрение Конституционным судом Украины обращения группы народных депутатов Украины относительно конституционности закона о декоммунизации.

Следовательно, решения о прекращении деятельности Коммунистической партии Украины, не говоря уже о ее запрете, которое вступило бы в законную силу, на сегодня нет. К тому же, Компартия не исключена из общегосударственного реестра действующих политических партий. Между тем высокие должностные лица, включая президента Порошенко, распространяют ложные утверждения, что «Коммунистической партии в Украине уже нет», поэтому кандидатура от нее на должность Президента Украины не может быть выдвинута и зарегистрирована. В то же время в средствах массовой информации распространяются злобные домыслы и откровенная клевета на Компартию, ее лидера, других активных деятелей.

Все это нельзя рассматривать иначе, как грубую попытку довести до конца расправу над политической партией — единственной оппозицией нынешнему антинародному режиму, которая не совершала каких-либо противоправных действий, всю свою деятельность осуществляет в пределах Конституции, законов Украины, последовательно выступает в защиту конституционных прав и свобод граждан, интересов нашей Родины, ее реальной суверенности. Такие действия являются продуманной тактикой правящего режима. После издания пресловутого закона о декоммунизации партия под надуманными предлогами, которые не имеют ничего общего с законностью и правом, не допускалась к участию в выборах, проводившихся в эти годы.

Категорически осуждая незаконные, антиконституционные действия власти, съезд призывает членов КПУ, всех граждан, разделяющих идеи социальной справедливости, свободы и подлинного народовластия, решительно выступить против произвола и беззакония, в защиту конституционных прав граждан и политических партий.

В этой обстановке партия будет использовать все легальные возможности, как внутри страны, так и за ее пределами, включая обращение в Европейский суд по правам человека, для восстановления нарушенных прав. Это приобретает важное значение и ввиду того, что осенью нынешнего года состоятся выборы в Верховную Раду Украины.

Нынешняя избирательная кампания отличается чрезвычайно острой политической борьбой, грязью и обманом, циничными нарушениями Конституции и избирательного закона, подкупом избирателей, беспрецедентным использованием административного ресурса. Участие в ней нескольких десятков кандидатов дезориентирует граждан,преследует цель обеспечить сохранение власти в руках представителя компрадорских криминально-олигархических кланов, продолжение политического курса, диктуемого заокеанскими хозяевами. Курса, который привел к фактической потере Украиной государственного суверенитета и значительной части территории, пятилетней вооруженной борьбе режима против собственного народа на востоке Украины, конца которой не видно, превращению Украины, которая в составе Советского Союза, по оценке экспертов ООН, была высокоразвитым промышленным государством, в самую отсталую, бедную, коррумпированную, деиндустриализованную, вымирающую страну Европы, деградированный сырьевой ее придаток, лишению граждан социальных завоеваний времен Советской власти, конституционного права свободно пользоваться родным языком. В стране растоптана Конституция, не обеспечиваются элементарные права и свободы человека, защита его личной безопасности, жизни, здоровья, имущества. Обстановка в стране характеризуется углублением раскола общества, попытками правящего режима повлиять на сознание граждан, уничтожить историческую память и каноническую веру нашего народа, навязать — в нарушение Конституции — радикальный национализм как обязательную идеологию.

Именно эти идеи определяют содержание предвыборных программ значительной части кандидатов в президенты. В то же время они содержат много привлекательных положений социального плана. Большинство таких претендентов на высший государственный пост уже были у власти, имели возможности реализовать их, но ничего для этого не сделали и сейчас делать не настроены. Однако их социальная демагогия с доверием воспринимается многими избирателями.

Мы учитываем и то, что в программах некоторых кандидатов имеются положения, которые совпадают с принципиальной позицией нашей партии. Это касается прежде всего прекращения войны на востоке Украины, урегулирования отношений с восточным соседом, соблюдения нейтрального статуса Украины, возвращения к разновекторному характеру ее внешнеполитического курса, проведения федерализации при прочных гарантиях единства государства, неприкосновенности его границ, реиндустриализации, восстановления достойных позиций в мире ведущих отраслей украинской экономики и науки, преодоления бедности, реального обеспечения декларируемых в Конституции Украины прав и свобод граждан.

Эти идеи соответствуют интересам и настроениям подавляющего большинства нашего народа. В то же время настораживает то, что политические силы, имеющие практически тождественные или близкие между собой позиции, рассеяны, оказались неспособными выступить с единой кандидатурой, что давало бы реальный шанс отстранить от власти профашистский режим, положить конец бездарному правлению клана Порошенко.

Для нашей партии нет ничего выше, чем законные права и жизненные интересы трудового народа. Во имя великой цели на сегодняшнем, едва ли не тяжелейшем этапе в истории Украины — спасения её народа, освобождения его из-под диктата неонацистского режима, преодоления глубокого кризиса отечественной экономики мы готовы объединить наши усилия с другими прогрессивными силами.

4 февраля 2019 года

г. Киев                                   

Источник:

Прочитано: 670 раз(а)
Руководители Центрального Совета СКП-КПСС                                                                                        Все персональные страницы →

Зюганов
Геннадий Андреевич

Председатель
Центрального
Совета СКП-КПСС

Тайсаев
Казбек Куцукович

Первый зам. председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Симоненко
Петр Николаевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

 

Новиков
Дмитрий Георгиевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Макаров
Игорь Николаевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Хоржан
Олег Олегович

Секретарь Центрального
Совета СКП-КПСС

Никитчук
Иван Игнатьевич

Секретарь Центрального
Совета СКП-КПСС

Гаписов
Ильгам Исабекович

Секретарь
Центрального
Совета СКП-КПСС

Костина
Марина Васильевна

Секретарь
Центрального
Совета СКП-КПСС

© 2015. СКП-КПСС
Сайт создан в "ИР-Медиа"

Создание сайта агентство IR MEDIA