Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Приднестровье, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия
Вы находитесь: Главная » Новости » Новости ПКРМ. Декларация фракции ПКРМ во время заседания Парламента Республики Молдова от 14 декабря 2018 года

Новости ПКРМ. Декларация фракции ПКРМ во время заседания Парламента Республики Молдова от 14 декабря 2018 года 

Stimați deputați,

Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, 

În cele din urmă, astăzi l-am putut audia în Parlament pe Primul Ministru, care, în toți anii mandatului său în această postură, dar, și în general, de când e în Guvern, a demonstrat o ignorare absolută a Constituției țării și a legilor care prevăd subordonarea și răspunderea sa directă față de Parlament. 

Dar, după cum se spune, conștiința și responsabilitatea nu depind de cât de înalt e postul administrativ. Aceste calități se educă de-a lungul anilor și de la o vârstă destul de fragedă.

Din start, stranie de tot pare a fi perioada de raportare declarată -de doar trei ani- în timp ce aceleași persoane și aceeași majoritate au făcut parte din Guvern și administrație pe parcursul întregii cadențe. 

Dar, Dumnezeu cu ei, din punct de vedere formal – nu poți avea nici o pretenție, deși noi ne ocupăm aici cu lucruri reale și mai puțin formale.

Să ne referim acum însă direct la raport. Pentru asta vom folosi inclusiv statistica oficială, deși astăzi practic nu mai există o sincronizare a indicatorilor statistici ci, as spune, mai degrabă, că domină o discordie completă, la fel ca si în toată administrația publică.

Citez din cel de-al doilea abzaț din raport «Mandatul a fost preluat într-o perioadă extrem de dificilă, în condiții de instabilitate politică, de criză economico-financiară și socială, cauzată atât de factorii externi, cât și de cei interni.» Toate acestea, de parcă aceaste dificultăți ar fi fost create sau organizate de cineva străin. 

Citez mai departe: «eforturile Guvernului au fost orientate… spre deblocarea asistenței externe. Semnarea, în noiembrie 2016, a Memorandumului cu FMI pentru o perioadă de 3 ani a constituit un succes important, care a permis depășirea crizei de credibilitate în fața partenerilor externi și lansarea unei agende ambițioase de reforme pentru o dezvoltare sustenabilă». Noi însă credeam că Guvernul era preocupat de îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului nostru, dar se pare că acesta a fost mai mult preocupat de imaginea sa în ochii FMI-ului și de aprofundarea Moldovei în datorii cu scopul supraviețuirii sale politice.

Mai descoperim din raport că lichidarea unicii bănci cu participarea statului și transpunerea datoriei astronomice pe umerii poporului moldovenesc constituie nu altceva decât „îmbunătățirea guvernanței corporative în bănci”.

Se mai încearcă, la fel, să fim convinși de faptul că Guvernul a fost angajat și a implementat măsuri privind “crearea unui climat de afaceri mai favorabil”. Comuniștii au propus si au creat în realitate un astfel de climat care, în perioada 2005-2008, a dus la creșterea numărului întreprinderilor private cu 5,3 mii, dintre care doar numărul celor mici a sporit cu 28%.

Dumneavoastră, însă, Domnule Prim Ministru , ați creat un astfel de climat încât din 2015 numărul întreprinderilor private a scăzut, iar numărul celor mici a crescut doar cu 3%.

Cu tot „Tam-Tararam-ul” D-ră privind sprijinirea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, veniturile acestora pentru perioade de guvernare egale, de trei ani, au crescut cu 16% si 14% respectiv, în timp ce la comuniști veniturile au sporit cu 29% și 20%, corespunzător. Numărul de întreprinderi mijlocii care au înregistrat pierderi în perioade egale de trei ani a crescut pe timpul D-ră cu 5 puncte procentuale. Acestea nu sunt datele mele – aceasta este statistica voastră oficială. Iată așa arată de fapt „grija” D-ră in realitate !

În continuare, în raportul guvernului se spune, citez din nou: “Politica fiscală a fost una consecventă și previzibilă, determinând, în combinație cu reformele structurale, creșterea constantă a produsului intern brut cu 4,5% anual». 

Aici suntem de acord. Într-adevăr, în structura surselor PIB se observă o majorare semnificativă a componentei fiscale, fapt care denotă că presiunea fiscală a crescut. Acest fapt însă nu poate fi considerat nicidecum drept o realizare a guvernării, ci mai mult drept o dovadă a absenței unei strategii de dezvoltare economică stimulatorie.

Ca rezultat, se constată o încetinire considerabilă a ritmului de dezvoltare. Spre exemplu:

- PIB-ul pe cap de locuitor: În dolari SUA, doar în ultimii trei ani de guvernare comunistă (2005-2008) acesta a crescut de 2,1 ori, în timp ce pentru aceiași perioadă de trei ani (2013-2016) de conducere proeuropeană, aceasta a scăzut cu 15%. Din păcate, datele pentru perioade mai actuale lipsesc în statisticile dvs.

- In timpul celor trei ani menționați mai sus, comuniștii au adăugat la venitul național pe cap de locuitor -920 dolari, iar guvernanții de dreapta doar 442 dolari- de două ori mai puțin.

- Exportul: 

• în perioada comuniștilor (2001-2008) acesta a crescut în țările UE de 4,5 ori, iar pe timpul proeuropenilor (2009-2017) doar cu 95%.

• Pe aceeași durată de timp, comuniștii au mărit exportul către țările CSI de 1,8 ori, în timp ce cei de dreapta l-au redus cu 26%.

• Fiind păstrate și sporite exporturile către CSI în condițiile comerțului asimetric, pe timpul comuniștilor, deja în 2007, mai mult de jumătate (52%) din exporturile moldovenești ajungeau în UE. Guvernul D-ră la fel nu are cu ce se lauda in acest sens. 

Noi am putea să prezentăm aici nu mai puține cifre și date decât cele oferite de către Primul Ministru în raportul său. Totuși, procedurile de 7 minute ne limitează capacitatea noastră de a critica întregul caracter demonstrativ și triumfalist a raportului guvernamental. Raportul însă merită, cu certitudine, cea mai acută si imparțială critică. 

Domnilor guvernanți,

Bineînțeles că economia determină, în principal, condițiile de viață ale oamenilor într-un stat. Dar, desigur, calitatea si nivelul vieții nu depinde doar de aceasta. Vă mândriți în raport precum că doar 8% din populație avea anterior încredere în justiție, pe când acum au început să creadă tocmai 24% . Ei bine, nu-i mai faceți pe oameni să râdă, mai ales după ce justiția capturată de voi a făcut cu rezultatele alegerilor locale. Si dacă ai noștri râd din disperare, atunci în Europenii ajung să se îngrozească de nivelul de anarhie si nelegiuire.

Вы отчитываетесь о росте в различных секторах и, прежде всего, в аграрном на 28% за три года, говорите о технологической модернизации сектора и тут же противоречите сами себе: в последний год роста практически нет из-за погодных условий. Какая же это технологическая модернизация, когда «все от бога» – два дождя в маю…, ну дальше вы все хорошо знаете. Какая же это эффективность сектора, если продовольственные цены выросли на 45%, в том числе мясо +18%, рыба +37%, молочная продукция +30%, яйца +53%, свежие овощи и фрукты подорожали почти в 2,5 раза. При этом цена закупки мяса и молока у крестьян практически замерла.

А ваше правительство думает и знает о том, как живут люди? И здесь, при вашем правлении улучшение условий жизни тормозится так, что скрип тормозов заглушить невозможно.

Например, в 2005-2009 годах зарплата в бюджетном секторе выросла в 2,5 раза, а цены на продовольствие только на 50%. За такой же период 2013-2017 годы у бюджетников прибавилось зарплаты только на 50%, а продовольственные цены выросли на 45%. Соответственно, расходы на продовольствие на одного члена семьи в 2008 году в среднем не достигали 40% от всех расходов, а в 2018, во втором квартале 45%. Поэтому, на одежду и обувь у людей стало оставаться на четверть меньше средств. К тому же из-за высоких коммунальных тарифов выросла на четверть доля расходов на жилище, подорожали и стали невыносимыми расходы на здоровье и образование. Самый яркий и неопровержимых показатель – топливо. Раньше люди, готовясь к зиме покупали уголь тоннами, а теперь «на мешок» в неделю, а за дровами идут кланяться леснику, обещая голосовать за власть, и везут домой валежник на багажниках велосипедов. Покупательная способность населения снижается, рынок товаров и услуг сжимается. Розничная торговля – главный показатель уровня жизни населения за период 2005-2008 годы выросла на 55%, а за период 2014-2017 только на 15% в сопоставимых ценах. «Жить стало лучше, жить стало веселей?» Вы, вообще, умеете читать статистику, да и читаете ли? 

Все это ведет нас к катастрофе. То, что люди бегут из страны, стало уже общим местом.

o Население стремительно стареет. На каждые 100 человек в 2008 году приходилось 13,7 человек в возрасте 60 лет и старше, а в 2017 уже 17,7.

o От такого «успеха» и «роста» народ перестает воспроизводиться. В 2005-2009 годах было создано почти 137 тыс. новых семей (заключено браков), а за такой же период 2013-2017 годы не дотянули до 118 тыс.

o В 2005-2009 годах родились более 193 тыс. детей, а в 2013-2017 только 186,5 тыс.

o Государство при вашем правительстве отказывается от своей обязанности инвестировать в здоровье граждан. За 2006-2008 годы под руководством ПКРМ рост объемов государственных средств для обеспечения здоровья граждан составил 1,6 раза. А за период 2015-2017 рост составил только 5%, – При этом доля этих средств в бюджете страны при ПКРМ росла. Вы же «перевернули» тенденцию: Доля в бюджете снизилась. 

o Это не просто деньги. За ними следует сокращение вами больничных коек на 3,5 тыс. к 2017 году, числа семейных врачей на 10 тыс. населения, количества обслуженных вызовов Скорой помощью на 1000 населения.

o Все это привело к всплеску заболеваемости: 2008 год – 2,445 тыс. заболевших, а в 2017 уже 2,941 тыс. более 20% роста.

Мало того что нас не хотят лечить, так наших детей не хотят учить.

o Учить наших детей не хотят с самых малых лет. Без всякой румынской помощи при ПКРМ количество мест в детских садах за 2006-2008 годы выросло на 3,3 тыс. При правых в сопровождении звона во все колокола о том, что Румыния помогает Молдове с детскими садами за период 2015-2017 годы мест в детских садах прибавилось лишь 0,35 тыс.

o Число Школ всех уровней сократили почти на 300: Более 7,5 тыс. детей школьного возраста вообще не посещают школу.

o Детьми- школьниками заниматься некому. Число учителей снизилось на 8,5 тыс. При этом увольняют самых опытных, которые могут указать образовательному Министерству на всю бредовость и никчемность проводимых реформ. Ваше повышение зарплаты учителям происходит за счет этого сокращения и за счет отмены доплат за классное руководство, проверку тетрадей и прочих, что приведет к частичной потере дохода учителя.

o Количество учеников в лицейских классах сократилось на 60 тыс. Куда они делись, если средних профтехучилищ в 2017 стало меньше, чем в 2009 на 30, приобретают в них специальность почти на 4 тысячи учащихся меньше, принято в них в 2017 году на 5 тыс. учащихся меньше, чем в 2008.

o Высшее образование ни по структуре специальностей, ни по качеству не соответствует потребностям развития общества. Доступно оно все меньше, особенно для детей из малоимущих семей. Контракты дорожают на 15% в год. Количество бюджетных мест в ВУЗах при ПКРМ в период с 2006 по 2008 год увеличилось на 3,0 тыс., а при правых с 2015 по 2017 сократилось на 3,5 тыс.

Нет конца этим примерам. Непрофессионализм правительства проявляется в нарушении принципов всеобщности, справедливости при всякого рода реформах: пенсионной системы и системы оплаты труда в бюджетном секторе, налоговой политике и бюджетном процессе, – в общем, на каждом шагу

Cifrele statisticilor oficiale confirmă concluzia PCRM precum că actuala camarilă guvernamentală frânează dezvoltarea Republicii Moldova. Printre instrumentele de blocaj sunt utilizate:

* “furtul miliardului” și transpunerea rambursării acestuia către datoria națională, care va priva pe viitor societatea moldovenească anual de aproape 700 de milioane de fonduri bugetare, sustrase din contul investițiilor sociale necesare pentru dezvoltare.

* prăbușirea sistemului de învățământ public, care va lipsi societatea moldovenească de oameni cărturari, capabili să participe la dezvoltarea societății.

* Reprimarea sistemului de sănătate publică, astfel încât cetățenii să uite despre tot si toate fiind preocupați doar de acumularea resurselor pentru supraviețuirea fizică.

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova va întreprinde toate acțiunile posibile pentru a contracara intențiile criminale ale guvernării mafiot-oligarhice, orientate împotriva poporului. 

*** *** ***

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА ДЕПУТАТЫ,

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.

Наконец-то нам удалось услышать в Парламенте Премьера, который все годы пребывания на этом посту и, вообще, в Правительстве демонстрировал абсолютное пренебрежение к Закону и Конституции страны, утверждающими его непосредственную подотчетность Парламенту и подчиненность ему. Но, как говорится совесть и ответственность не зависит от высоты административного поста, а воспитывается годами с малых лет.

Странным, конечно, является отчетный период, – всего за три года, когда эти же люди и это же большинство участвовали в Правительстве и управлении на протяжении всей каденции. Но бог с ним, с формальной точки зрения – претензий не предъявишь, хотя мы здесь занимаемся реальными, а не формальными вещами. 

Обратимся непосредственно к отчету. Для этого воспользуемся, в том числе, официальной статистикой, хотя в ней сегодня практически отсутствует синхронизация показателей, т.е. полный разлад, как и во всем государственном управлении.

Цитирую со второго абзаца отчета: «Mandatul a fost preluat într-o perioadă extrem de dificilă, în condiții de instabilitate politică, de criză economico-financiară și socială, cauzată atât de factorii externi, cât și de cei interni.» Как будто эту сложность Правительству кто-то чужой подстроил. Цитирую далее: «eforturile Guvernului au fost orientate… spre deblocarea asistenței externe. Semnarea, în noiembrie 2016, a Memorandumului cu FMI pentru o perioadă de 3 ani a constituit un succes important, care a permis depășirea crizei de credibilitate în fața partenerilor externi și lansarea unei agende ambițioase de reforme pentru o dezvoltare sustenabilă». Мы то думали, что Правительство занято условиями жизни наших людей, а оно, оказывается, занято своим портретом в глазах МВФ и погружением Молдовы в долги ради своего выживания. Оказывается, ликвидация одного единственного Банка с государственным участием и водружение астрономического долга на молдавский народ – это îmbunătățirea guvernanței corporative în bănci.

Оказывается, Правительство занималось и реализовало меры по «crearea unui climat de afaceri mai favorabil». Коммунисты предложили такой климат, что за 2005 -2008 годы число частных предприятий выросло на 5,3 тысячи, из них малых стало на 28% больше. 

Вы же, г-н Премьер, задали такой климат, что число частных предприятий с 2015 года уменьшается, а малых за последние три года стало всего на 3% больше. 

При всех Ваших визгах о поддержке сектора средних и малых предприятий их выручка за равные трехлетние периоды выросла на 14% и 16% соответственно, тогда, как при коммунистах на 20% и 29% соответственно. Количество средних предприятий, которые за равные периоды в три года понесли убытки, при Вас возросло на 5 процентных пункта. Это не мои данные, – это ваша официальная статистика. Вот так выглядит Ваша забота!

Далее в отчете правительства говорится, опять цитирую: “Politica fiscală a fost una consecventă și previzibilă, determinând, în combinație cu reformele structurale, creșterea constantă a produsului intern brut cu 4,5% anual.» Здесь приходится согласится, действительно, в структуре источников ВВП отмечен существенный рост налоговой составляющей, т.е. налоговый пресс усилился, но это вовсе не достижение, а свидетельство отсутствия стимулирующей стратегии развития хозяйства.

В результате мы наблюдаем очень серьезное торможение темпов развития:

• ВВП на душу населения: В долларах США только за три последних года (2005-2008) правления коммунистов вырос в 2,1 раза, а за такие же три года (2013-2016) проевропейского правления– уменьшился на 15%. К сожалению, более поздних данных нет в вашей статистике.

• Коммунисты за эти три года к Национальному Доходу на душу населения добавили 920 долларов, а правые – в двое меньше – только 442 доллара.

• ЭКСПОРТ: 

- при коммунистах (2001-2008) в страны ЕС вырос в 4,5 раза, а при проевропейцах (2009-2017) только на 95%. 

- За то же время коммунисты увеличили экспорт в страны СНГ в 1,8 раза, а правые сократили на 26%.

- При сохранении и росте экспорта в СНГ в условиях асимметричной торговли при коммунистах уже в 2007 году в ЕС уходило более половины (52%) молдавского экспорта. И вашему Правительству здесь нечем хвастать.

Мы могли бы приводить здесь цифры и данные не менее вашего, но регламентные 7 минут ограничивают наши возможности критиковать весь показной и парадный характер правительственного рапорта. А критики он заслуживает самой острой и нелицеприятной.

Конечно, экономика в основном формирует условия жизни людей в государстве. Но не только. Вы гордитесь в отчете, что юстиции доверяло 8% населения, а стали доверять 24%. Ну не смешите же людей, особенно после того, что захваченная вами юстиция сделала с результатами местных выборов. При этом, если наши смеются от безысходности, то в Европе ужасаются от беспредела.

Вы отчитываетесь о росте в различных секторах и, прежде всего, в аграрном на 28% за три года, говорите о технологической модернизации сектора и тут же противоречите сами себе: в последний год роста практически нет из-за погодных условий. Какая же это технологическая модернизация, когда «все от бога» – два дождя в маю…, ну дальше вы все хорошо знаете. Какая же это эффективность сектора, если продовольственные цены выросли на 45%, в том числе мясо +18%, рыба +37%, молочная продукция +30%, яйца +53%, свежие овощи и фрукты подорожали почти в 2,5 раза. При этом цена закупки мяса и молока у крестьян практически замерла.

А ваше правительство думает и знает о том, как живут люди? И здесь, при вашем правлении улучшение условий жизни тормозится так, что скрип тормозов заглушить невозможно.

Например, в 2005-2009 годах зарплата в бюджетном секторе выросла в 2,5 раза, а цены на продовольствие только на 50%. За такой же период 2013-2017 годы у бюджетников прибавилось зарплаты только на 50%, а продовольственные цены выросли на 45%. Соответственно, расходы на продовольствие на одного члена семьи в 2008 году в среднем не достигали 40% от всех расходов, а в 2018, во втором квартале 45%. Поэтому, на одежду и обувь у людей стало оставаться на четверть меньше средств. К тому же из-за высоких коммунальных тарифов выросла на четверть доля расходов на жилище, подорожали и стали невыносимыми расходы на здоровье и образование. Самый яркий и неопровержимых показатель – топливо. Раньше люди, готовясь к зиме покупали уголь тоннами, а теперь «на мешок» в неделю, а за дровами идут кланяться леснику, обещая голосовать за власть, и везут домой валежник на багажниках велосипедов. Покупательная способность населения снижается, рынок товаров и услуг сжимается. Розничная торговля – главный показатель уровня жизни населения за период 2005-2008 годы выросла на 55%, а за период 2014-2017 только на 15% в сопоставимых ценах. «Жить стало лучше, жить стало веселей?» Вы, вообще, умеете читать статистику, да и читаете ли? 

Все это ведет нас к катастрофе. То, что люди бегут из страны, стало уже общим местом.

* Население стремительно стареет. На каждые 100 человек в 2008 году приходилось 13,7 человек в возрасте 60 лет и старше, а в 2017 уже 17,7.

* От такого «успеха» и «роста» народ перестает воспроизводиться. В 2005-2009 годах было создано почти 137 тыс. новых семей (заключено браков), а за такой же период 2013-2017 годы не дотянули до 118 тыс.

* В 2005-2009 годах родились более 193 тыс. детей, а в 2013-2017 только 186,5 тыс.

* Государство при вашем правительстве отказывается от своей обязанности инвестировать в здоровье граждан. За 2006-2008 годы под руководством ПКРМ рост объемов государственных средств для обеспечения здоровья граждан составил 1,6 раза. А за период 2015-2017 рост составил только 5%, – При этом доля этих средств в бюджете страны при ПКРМ росла. Вы же «перевернули» тенденцию: Доля в бюджете снизилась. 

* Это не просто деньги. За ними следует сокращение вами больничных коек на 3,5 тыс. к 2017 году, числа семейных врачей на 10 тыс. населения, количества обслуженных вызовов Скорой помощью на 1000 населения.

* Все это привело к всплеску заболеваемости: 2008 год – 2,445 тыс. заболевших, а в 2017 уже 2,941 тыс. более 20% роста.

Мало того что нас не хотят лечить, так наших детей не хотят учить.

* Учить наших детей не хотят с самых малых лет. Без всякой румынской помощи при ПКРМ количество мест в детских садах за 2006-2008 годы выросло на 3,3 тыс. При правых в сопровождении звона во все колокола о том, что Румыния помогает Молдове с детскими садами за период 2015-2017 годы мест в детских садах прибавилось лишь 0,35 тыс.

* Число Школ всех уровней сократили почти на 300: Более 7,5 тыс. детей школьного возраста вообще не посещают школу.

* Детьми- школьниками заниматься некому. Число учителей снизилось на 8,5 тыс. При этом увольняют самых опытных, которые могут указать образовательному Министерству на всю бредовость и никчемность проводимых реформ. Ваше повышение зарплаты учителям происходит за счет этого сокращения и за счет отмены доплат за классное руководство, проверку тетрадей и прочих, что приведет к частичной потере дохода учителя.

* Количество учеников в лицейских классах сократилось на 60 тыс. Куда они делись, если средних профтехучилищ в 2017 стало меньше, чем в 2009 на 30, приобретают в них специальность почти на 4 тысячи учащихся меньше, принято в них в 2017 году на 5 тыс. учащихся меньше, чем в 2008.

* Высшее образование ни по структуре специальностей, ни по качеству не соответствует потребностям развития общества. Доступно оно все меньше, особенно для детей из малоимущих семей. Контракты дорожают на 15% в год. Количество бюджетных мест в ВУЗах при ПКРМ в период с 2006 по 2008 год увеличилось на 3,0 тыс., а при правых с 2015 по 2017 сократилось на 3,5 тыс.

Нет конца этим примерам. Непрофессионализм правительства проявляется в нарушении принципов всеобщности, справедливости при всякого рода реформах: пенсионной системы и системы оплаты труда в бюджетном секторе, налоговой политике и бюджетном процессе, – в общем, на каждом шагу

Цифры официальной статистики подтверждают вывод ПКРМ о том, что нынешняя властная камарилья тормозит развитие Республики Молдова. Среди инструментов этого торможения используются:

- «Кража миллиарда» и перекладывание его возврата на общенародный долг, что лишит общество Молдовы ежегодно почти 700 млн бюджетных средств, отвлеченных от общественно необходимых инвестиций в развитие.

- Развал системы народного образования, который лишит молдавское общество грамотных людей, способных принять участие в общественном развитии.

- Угнетение системы публичного здравоохранения, направленное на то, чтоб граждане забыли обо всем, кроме поиска средств на поддержку физического выживания.

Партия коммунистов Республики Молдова предпримет все возможные действия для противодействия преступным антинародным замыслам мафиозно-олигархической власти. 

Fracțiunea parlamentară a PCRM

Прочитано: 905 раз(а)

Оставить комментарий

Руководители Центрального Совета СКП-КПСС                                                                                        Все персональные страницы →

Зюганов
Геннадий Андреевич

Председатель
Центрального
Совета СКП-КПСС

Тайсаев
Казбек Куцукович

Первый зам. председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Симоненко
Петр Николаевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

 

Новиков
Дмитрий Георгиевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Макаров
Игорь Николаевич

Заместитель председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС

Хоржан
Олег Олегович

Секретарь Центрального
Совета СКП-КПСС

Никитчук
Иван Игнатьевич

Секретарь Центрального
Совета СКП-КПСС

Гаписов
Ильгам Исабекович

Секретарь
Центрального
Совета СКП-КПСС

Костина
Марина Васильевна

Секретарь
Центрального
Совета СКП-КПСС

© 2015. СКП-КПСС
Сайт создан в "ИР-Медиа"

Создание сайта агентство IR MEDIA